TRUNG TÂM DẠY KÈM TRÍ VIỆT CẦN TUYỂN 3 VỊ TRÍ:

Bạn mới ra trường, hay bạn đã là một người dày kinh nghiệm, nếu bạn yêu thích công việc mới này, hay đơn giản bạn chỉ muốn trải nghiệm, vậy mời bạn đến với chúng tôi.

  1. GIÁO VIÊN DẠY KÈM
  2. LỄ TÂN
  3. CỘNG TÁC VIÊN MARKETING.